Supaya Burung murai Batu Makan Voer, sebelum burung-burung yang kita rawat asal mula dihabitatnya mereka tidak makan voer melainkan memakan serangga dan tumbuhan yang ada di hutan. baik